Valdyba

Lietuvos hipertenzijos draugijos valdyba:

Prezidentas - M. Miglinas, Vilnius
Viceprezidentė - G. Šakalytė, Kaunas
Sekretorė - Ž. Petrulionienė, Vilnius

Garbės Prezidentas - A. Laucevičius, Vilnius

Valdybos nariai:
M. Miglinas, Vilnius
V. Kasiulevičius, Vilnius
R. Mažutavičius, Šiauliai
G. Šakalytė, Kaunas
M. R. Babarskienė, Kaunas
V. Janulaitienė, Radviliškis
S. Norkienė, Klaipėda
Z. Petrulionienė, Vilnius
D. Sutkienė, Panevėžys

Lietuvos hipertenzijos draugijos Klaipėdos apskrities skyrius:
Pirmininkė - S. Norkienė
Sekretorė - L. Jablonskienė
Iždininkė - R. Markuvienė

Valdybos nariai:
V. Balsys
L. Jablonskienė
K. Giedrikas
V. Gelžinienė
K. Macius
E. Metrikienė
B. Štulaitė
S. Norkienė
G. Žiliukas

Lietuvos hipertenzijos draugijos Panevėžio skyrius:
Pirmininkė - V. D. Sutkienė
Pavaduotoja - J. Pelegrimaitė
Sekretorė - L. Krikščiukienė

Valdybos nariai:
P. Cibulskas
R. Gasiūnas
E. Keniausytė
Ž. Kurlianskas
A. Misevičius
V. Požerienė
E. Steponavičienė
D. Tabokienė

Lietuvos hipertenzijos draugijos Radviliškio rajono gydytojų draugija:
Pirmininkė - V. Janulaitienė
Pavaduotoja - A. Jencienė
Sekretorė - I. Tubienė

Valdybos nariai:
V. Petravičienė
A. Stancikas
J. Staškūnienė
J. M. Zabilienė

Vilniaus hipertenzijos draugija

Pirmininkas - M.Miglinas

Valdybos nariai:
A. Laucevičius
Ž. Petrulionienė
V. Kasiulevičius