Valdyba

Lietuvos hipertenzijos draugijos valdyba:

Prezidentas - M. Miglinas, Vilnius
Garbės Prezidentas - A. Laucevičius, Vilnius

Valdybos nariai:

M. Miglinas, Vilnius
G. Šakalytė, Kaunas
Ž. Petrulionienė, Vilnius
J. Barysienė, Vilnius
R. Šlapikas, Kaunas
D. Sutkienė, Panevėžys
S. Norkienė, Klaipėda

Lietuvos hipertenzijos draugijos Klaipėdos apskrities skyrius:

Pirmininkė - S. Norkienė
Sekretorė - L. Jablonskienė
Iždininkė - R. Markuvienė

Valdybos nariai:
V. Balsys
L. Jablonskienė
K. Giedrikas
V. Gelžinienė
K. Macius
E. Metrikienė
B. Štulaitė
S. Norkienė
G. Žiliukas

Lietuvos hipertenzijos draugijos Panevėžio skyrius:
Pirmininkė - V. D. Sutkienė
Pavaduotoja - J. Pelegrimaitė
Sekretorė - L. Krikščiukienė

Valdybos nariai:
P. Cibulskas
R. Gasiūnas
E. Keniausytė
Ž. Kurlianskas
A. Misevičius
V. Požerienė
E. Steponavičienė
D. Tabokienė

Lietuvos hipertenzijos draugijos Radviliškio rajono gydytojų draugija:
Pirmininkė - V. Janulaitienė
Pavaduotoja - A. Jencienė
Sekretorė - I. Tubienė

Valdybos nariai:
V. Petravičienė
A. Stancikas
J. Staškūnienė
J. M. Zabilienė

Vilniaus hipertenzijos draugija

Pirmininkas - M.Miglinas

Valdybos nariai:
A. Laucevičius
Ž. Petrulionienė
V. Kasiulevičius